.  

 

Markant artikel over het SPEL - 28 september 2016

Het is in 2015 ontwikkeld en uitgegeven door Sandra Bonte, teammanager bij Careander. Ze produceerde het in samenwerking met de orthopedagoog, begeleiders en bewoners van Careander en met onder andere  subsidie van het Vrienden van Careander Fonds. Het SPEL vormt tegenwoordig steevast de leidraad tijdens het cliëntoverleg, eens per zes weken. Begeleiders peilen vooraf wat er speelt op de groep en selecteren vervolgens de relevante vragen. Ook kan iedereen individuele vergaderpunten inbrengen en krijgt iemand met autisme zo nodig alvast te horen welke vragen aan bod zullen komen. Lees hier verder: http://www.vgn.nl/artikel/24455

 

Krant: de Bunschoter - woensdag 21 oktober 2015 

 

Krant: De Gooi- en Eemlander -