.  

 

Hoe organiseer je een groepsgesprek voor ouderen? Een gesprek waarin iedereen aan het woord komt en kan meepraten. Juist als de vaardigheden om te communiceren minder aanwezig zijn.

Ouderen kunnen te maken krijgen met een zorgorganisatie die ondersteuning, begeleiding en verzorging biedt. In deze situatie is het van groot belang dat men alert is dat ouderen waar mogelijk de regie over hun eigen leven blijven voeren. Daarom is het belangrijk dat hun wensen en meningen worden gehoord.

In een groep waar mensen met elkaar te maken hebben, is het belangrijk om regelmatig een overleg te houden. In dit overleg komen zaken aan de orde die in het belang zijn van de groep en waar men over zaken kan praten die hij/zij wil delen. Deelnemen in een overleg vraagt adequate communicatie en niet ieder mens heeft die vaardigheid om goed te kunnen communiceren. Ook ouderen hebben vaak ondersteuning nodig in het actief deelnemen aan een overleg.

Doel                                                                                                                                       Het doel van het SPEL is om ouderen op een veilige, vertrouwde en aantrekkelijke manier deel te laten nemen aan een overleg of vergadering. Het SPEL kent een eenvoudige speluitleg en is uitgebreid getest met en afgestemd op de doelgroep.

Het SPEL is een leuk en zinvol hulpmiddel om met elkaar in gesprek te komen. De deelnemers aan het SPEL worden door middel van vragen uitgenodigd om te vertellen over dingen van alledag.

Omdat elke deelnemer actief aan het SPEL meedoet, kunnen individuele vragen aanleiding zijn om met elkaar verder over een onderwerp door te praten. Zo leiden individuele vragen tot Samen Praten En Luisteren (SPEL).

Op plekken waar meerdere mensen elkaar regelmatig ontmoeten heeft het SPEL nog een meerwaarde. De vragen van het SPEL gaan over zaken die te maken hebben met de kwaliteit van bestaan. Met elkaar praten over wat belangrijk is in het leven, levert zinvolle informatie op. Ook zaken die van waarde zijn voor de organisatie of voor het groepsbelang worden voorafgaande aan de vergadering opgeschreven op de witgrijze kaartjes.

Individuele zeggenschap kan zo een bron van informatie zijn voor de (collectieve) medezeggenschap in een groep.

Wat  is  het SPEL?                                                                                                           Het SPEL is een bordspel met vragen die gaan over alledaagse zaken zoals ‘Als het over hygiëne gaat, wat vind je belangrijk?’ Maar ook het praten over alles wat de groep aangaat zoals ‘Voel jij je nog betrokken bij de maatschappij?’ en ‘Voel jij je veilig in jouw woonomgeving?‘ worden besproken. 

Actief                                                                                                                                   Omdat elke deelnemer actief aan het SPEL meedoet, kunnen individuele vragen aanleiding zijn om met elkaar verder over een onderwerp door te praten. Zo leiden individuele vragen tot Samen Praten En Luisteren (SPEL).

Meerwaarde                                                                                                                      De vragen bij het SPEL gaan over zaken die te maken hebben met de kwaliteit van bestaan. Met elkaar praten over wat belangrijk is in het leven, levert zinvolle informatie op. Ook zaken die van waarde zijn voor de organisatie of voor het groepsbelang komen op kaartjes terecht die vooraf aan de vergadering worden opgesteld. Individuele zeggenschap kan zo een bron van informatie zijn voor de (collectieve) inspraak.

Belangrijk                                                                                                                           Het SPEL ondersteunt het doel ‘zeggenschap voor iedereen’, waarin de begeleider het middel is om dit doel te bereiken. Uiteindelijk kan zeggenschap leiden tot medezeggenschap. Dan kan er inspraak worden gegeven op bijvoorbeeld het maken van een menulijst. Voorafgaand aan het SPEL vindt er een training plaats over het toepassen van het SPEL aan deelnemers, trainers en/of begeleiders. Optioneel kan een vervolgtraining worden aangevraagd over de regie naar de cliënt.

Doelgroep training                                                                                                            De begeleiders en aandachtfunctionarissen die ondersteuning verlenen aan het begeleiden van groepsoverleggen en aan ouderen die gezamenlijk wonen of in ander groepsverband met elkaar te maken hebben.

Training                                                                                                                               In deze training worden begeleiders zich bewust van de inhoud van “kwaliteit van bestaan”, dit wordt vergroot door ouderen in staat te stellen te participeren in beslissingen die hun eigen leven betreffen. De begeleiders maken kennis met het SPEL en leren hoe zij dit spel kunnen inzetten om inzicht te krijgen in de wensen van ouderen en het uitzetten van acties.

Resultaat                                                                                                                             De begeleiders zijn bewust van het belang van zeggenschap en medezeggenschap en voelen zich verbonden met het SPEL. Zij zijn in staat om het SPEL als middel in te zetten bij groepsoverleggen om ouderen eigen te maken met het aangeven van gesprekonderwerpen. Zij ondersteunen ouderen in het geven van hun mening en het luisteren naar een ander.

De begeleiders vertalen samen met de spelers de opgeschreven punten uit de verslaglegging in concrete en praktische activiteiten die in het belang zijn voor de ouderen en hun omgeving.