.  

 

Doel

Het doel van het SPEL is om mensen met een verstandelijke beperking op een veilige, vertrouwde en aantrekkelijke manier deel te laten nemen aan een overleg of vergadering. Het SPEL kent een eenvoudige speluitleg en is uitgebreid getest met en afgestemd op de doelgroep.

Het SPEL is daarom een leuk en zinvol hulpmiddel om met elkaar in gesprek te komen. De deelnemers aan het spel worden door middel van vragen uitgenodigd om te vertellen over dingen van alledag. Omdat elke deelnemer actief aan het spel meedoet, kunnen individuele vragen aanleiding zijn om met elkaar verder over een onderwerp door te praten. Zo leiden individuele vragen tot Samen Praten En Luisteren (SPEL).

In een woonvoorziening waar meerdere mensen met elkaar samenwonen heeft het SPEL nog een meerwaarde. De vragen bij het spel gaan over zaken die te maken hebben met de kwaliteit van bestaan. Met elkaar praten over wat belangrijk is in het leven, levert zinvolle informatie op. Ook zaken die van waarde zijn voor de organisatie of voor het groepsbelang komen op kaartjes terecht die vooraf aan de vergadering worden opgesteld. Individuele zeggenschap kan zo een bron van informatie zijn voor de (collectieve) inspraak bij de woonvoorziening.